Trenere

Av Geir Johnny Larsen1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1951
1951-1952 Anders Sæter
1952-1953 Anders Sæter

1979 Håvard Munkelien
1980 Hans Jørgensen
1981 Ole Nils Lilleås
1982 Ole Nils Lilleås
1983 Ole Nils Lilleås


1984 Kai Ringstad
1985 Kai Ringstad
1986 Jonny Børli
1987 Jonny Børli og Knut Ola Bekkevold
1988 Roger Myrbråten

1989 Roger Joelsen (vår), Hans Jørgensen (vår), og Knut Granmo (høst)
1990 Knut Granmo
1991 Knut Granmo
1992 Jonny Børli
1993 Jan Arne Frogner

1994 Jørn Rognstad
1995 Jørn Rognstad
1996 Jens Davidsen (vår) og Torbjørn Sæter
1997 Roger Joelsen
1998 Roger Joelsen

1999 Roger Joelsen
2000 Jens Davidsen og Morten Sundby
2001 Tommy Holmen
2002 Tommy Holmen, Arne Wang (høst), Kjell Arne Fjeld (høst)
2003 Arne Wang og Jarle Holmen

2004 Arne Wang og Kjell Arne Fjeld
2005 Frode Pedersen
2006 Frode Pedersen
2007 Tommy Holmen og Jarle Holmen
2008 Tommy Holmen

2009 Tommy Holmen
2010 Tommy Holmen
2011 Tommy Holmen
2012 Arne Wang
2013 Arne Wang
2014 Glenn Bekkerud og Kristian Emilsen
2015 Kjell Arne Fjeld