1978

Av Gaute BorgenholtI 1978, 24 år etter at det sist var drift, begynte idrettsforeningen å våkne til liv igjen. Anledningen var at en del av spillerne på bedriftslaget i fotball i Skogbygda møttes ved Skogbygda skole etter en bedriftskamp den 29 mai, for å diskutere mulighetene for å gjenoppta virksomheten i den nedlagte idrettsforeningen. Hovedårsaken til tanken om å prøve på nytt, var at et areal mellom Skogbygda skole og Ingeborgrud Landhandleri, som i reguleringsplanen var avsatt til idrettsformål, kunne frigjøres fra 1. januar 1979. Forpaktningsavtalen mellom Nes kommune og forpakter Odd Langård utgikk i 1978. Dermed kunne arealet overtas av idrettsforeningen. I tillegg var interessen for fotball stor i bygda.
På møtet ble det dannet et interimsstyre, med oppgave å forberede gjenopprettelsen av den tidligere idrettsforeningen, samt søke om bruksrett for det aktuelle arealet til idrettsformål.Interimsstyret for 1978 fikk følgende sammensetning:


Interimsstyret: Leder: Arvid Sannerud Nestleder: Bjørn Lien

Kasserer: Einar Hogsnes Sekretær: Bjørn Olstad

Styremedlem: Oddbjørn Hauger Styremedlem: Per Delbekk

Varamedlem: Helge Nilsen Varamedlem: Steinar RognstadPå grunnlag av interimsstyrets søknad om bruksrett til idrettsarealet, samt Nes kommunes formannskapets positive svar, hvor det ble innvilget bruksrett for 5 år fra 1 januar 1979, ble det besluttet at interimsstyret skulle forberede en konstituerende generalforsamling. Fram til dette møtet skulle det utarbeides, i samarbeid med jordstyrekontoret i Nes kommune, et kostnadsoverslag for grøftearbeid, samt total-kalkulasjon for idrettsanlegget.